Шри Ауробиндо, 1950

Шрі Ауробіндо

Біографічна довідка

Шрі Ауробіндо – видатний мислитель, суспільний та політичний діяч, поет-провидець, йог – народився в Калькутті 15 серпня 1872 року в сім’ї доктора Гхоша, вихідця із знатного індійського роду. З семи років навчався в Англії – спочатку в школі Св. Павла в Лондоні, а потім в королівському коледжі в Кембриджі, спеціалізуючись у вивченні класичної та сучасної західної літератури. З ранніх років він виявив видатні здібності, вивчаючи латину, грецьку мову та віршування. А по досягненні 21-річчя став з точки зору освіти та виховання «довершеним представником Заходу».

В 1893 році Шрі Ауробіндо повертається до Індії. На протязі наступних 13 років він займає різні посади в адміністрації міста Бароди, викладає англійську та французьку літературу в місцевому університеті, а в 1906 році переїздить в Калькутту, де стає ректором Національного коледжу. В цей же період він включається в активну політичну боротьбу за незалежність Індії. Щоденна англомовна газета, яку він тоді фактично редагував, стала справжнім рупором національно-визвольного руху, в ній вперше було висловлено ідеал повної незалежності країни, а також сформульовано конкретні методи її досягнення. Одночасно він продовжує поетичну творчість а також поринає у вивчення культурної та духовної спадщини Індії, опановує санскрит та інші мови рідної країни і починає осягати її древні священні писання. Усвідомивши істинну могутність і цінність духовних надбань, які зумовили  величну, багатовікову культуру Індії, він в 1904 році приймає рішення вступити на шлях йоги, прагнучи використати духовну силу для визволення своєї батьківщини.

В 1908 році Шрі Ауробіндо було заарештовано за підозрою в організації замаху на вбивство одного з чиновників британської колоніальної адміністрації і ув’язнено із звинуваченням, яке загрожувало йому смертною карою. Але по закінченні слідства, яке тривало цілий рік, його було повністю виправдано та звільнено. Цей рік став для нього справжнім «університетом йоги», він не тільки досягає фундаментальних йогічних реалізацій, а й усвідомлює, що тепер його мета вже не обмежується визволенням Індії, а полягає в зусиллях по перетворенню всієї світобудови. Причому не в соціально-політичному, моральному чи релігійному сенсі, а в досягненні кардинальної, еволюційної перемоги над людським невіданням, стражданням та смертю.

В 1910 році він залишає «зовнішню» революційну діяльність і переміщується в Пондічеррі, французький колоніальний анклав на південно-східному узбережжі Індії, щоб повністю присвятити себе йозі. Реалізувавши на власному досвіді основні духовні надбання минулого, він пішов далі, стверджуючи, що закономірною остаточною метою всіх духовних пошуків людства слід вважати повну трансформацію людської істоти, включаючи і фізичний рівень. Саме у встановленні тут, на Землі, а не в потойбічних небесах «Життя Божественного» Шрі Ауробіндо вбачав еволюційне, вселенське призначення людини. Цьому він присвятив все своє подальше буття, розробляючи для цього на власному досвіді практичні методи Інтегральної Йоги.

В 1914 – 1921 роках «зовнішня» діяльність Шрі Ауробіндо в основному присвячена виданню щомісячного літературного огляду соціально-філософського напрямку «Ар’я». Саме в цей період ним написані всі основні літературні твори (їх повне зібрання обіймає нині більше 35 томів). В цих роботах з позицій вищого Знання, набутого практикою йоги, розкриті основні аспекти буття людства, прихований, внутрішній зміст древніх писань (Веди, Упанішади, Бгаґавад-гіта), значення та роль індійської культури в загальносвітовій скарбниці, висвітлені соціальні проблеми історичного та сучасного розвитку суспільства, а також різноманітні аспекти літературної творчості. Особлива роль в літературній спадщині Шрі Ауробіндо належить поезії, поряд із численними поезіями різного жанру він  залишив людству грандіозну епічну поему «Савітрі», над якою безперервно працював на протязі останніх 35 років життя, і яку в Індії інколи називають п’ятою Ведою.

В 1914 році відбувається перша зустріч Шрі Ауробіндо з духовною сподвижницею в реалізації їх спільної еволюційної місії, Матір’ю (Мірра Альфаса). З 1920 року вона остаточно залишається поряд з ним для виконання грандіозної духовної роботи по кардинальній трансформації людської істоти. Поступово навколо них збираються учні та послідовники, кількість яких постійно зростає, формуючи духовну общину, ашрам. Вже з моменту фактичного заснування він мало нагадував традиційний індійський ашрам, Шрі Ауробіндо підкреслював: «Цей ашрам було створено… не для самозречення від світу, а як центр та поле нового життя, здійснення на практиці еволюції нового типу»

В цьому висловлюванні відображена сутність унікального світогляду Шрі Ауробіндо, яку він постійно втілював в життя і підтверджував власним досвідом. Вона полягає в тому, що еволюція Всесвіту, Землі, людства – це поступове проявлення і саморозкриття Божественного Принципу існування, Божественної Свідомості, які приховано вже перебувають в Природі в результаті попереднього етапу космічного прояву, – інволюції.  Внаслідок поетапного підйому свідомості і відбувається її саморозкриття, сходження від мінералу до рослини, від рослини до тварини, і надалі – до людини. Але еволюція не зупиниться на нинішньому етапі, підкреслює Шрі Ауробіндо, реалізуючи свою внутрішню істину, свою Божественність вона прямуватиме далі, створюючи більш досконалий, божественний вид, який буде перевершувати нинішню людину в більшій мірі, аніж сучасна людина перевершує тварину. Людина в нинішньому її стані, в тому числі і фізичному – лише перехідна ментальна істота, чиє еволюційне завдання полягає в досягненні більш високого, «супраментального» стану свідомості. Ця Свідомість-Істина здатна кардинально змінити людину, включаючи і фізичну її основу – тіло. Змінити існуючі принципи нашого буття, перетворивши його на «Життя Божественне» тут, на Землі.

До останньої миті перебування в фізичному тілі (він залишив його 5 грудня 1950 року)  Шрі Аробіндо наполегливо затверджував на рівні «розуму клітин» і через це – всюди в існуючому фізичному світі супраментальну вібрацію, досягнутий ним новий стан свідомості. Розпочатий ним та Матір’ю процес продовжує розгортатися і сьогодні. Реалізація в мінімальній, критичній частині людства цього нового стану свідомості і стане тим засобом, який дозволить встановити на Землі істинну гармонію буття, яку передвіщали пророки всіх часів і народів.